AC-service

particlefilter.jpg

Hvornår har du sidst fået lavet service eller kontrol af dit klimaanlæg? Med regelmæssig kontrol af AC-anlægget, opnår du en jævnere drift og undgår større reparationer som er omkostnings- og tidskrævende.

Et AC-anlæg sikrer ikke blot en behagelig temperatur i kabinen. Det filtrerer også luften, der kommer ind, så du ikke indånder udstødningsgasser og andre urenheder. Der er en risiko for at dit klimaanlæg fungerer dårligt uden du er klar over det. Hvis det er tilfældet, indånder du og dine passagerer forurenet luft, som kan være skadelig.
Det er også vigtigt at kabinefiltret udskiftes med jævne mellemrum. Skidt og snavs i ældre filtre er en god grobund for bakterier og skimmel i den kolde årstid.

Husk derfor at skifte filtret ud én gang om året, for hver 2500 km eller i henhold til bilproducentens anbefalinger.

Et velfungerende klimaanlæg skåner også miljøet fordi det forhindrer lækage af kølervæske. Ved lækage går det ikke at fylde anlægget op med kølervæske. Vi tester og fejlsøger klimaanlægget ordentligt, så du ved om systemet skal repareres.  • DBR


I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net